Blog internetowy

interesująca strona temetyczna

AdwokatNie da się uciec od skorzystania z pomocy, jaką oferuje rejent – niektórzy z jego usług korzystają więcej, drudzy zaś rzadziej. Z całą pewnością najwięcej styczności mają ci, którzy często kupują lub ewentualnie wyprzedają nieruchomości – w takich przypadkach notariusz koniecznie musi dokonać wpisu do księgi wieczystej, którą mieć ma obowiązek każdy dom. Poza tym, pod jego opieką zawieranych jest wiele umów, które posiadają moc prawną, czego dowodem jest podpis notariusza, zawierająca godło państwowe. Pośród umów, jakie nie mogą być podpisane bez udziału notariusza możemy wymienić między innymi rozdzielność majątkową a także podział majątku. Tu notariusz katowice bierze też udział w zawieraniu aktów pomiędzy partnerami biznesowymi, sprawuje pieczę nad wekslami czy czekami, a także zatwierdza ostatnie wole czy przekazanie dóbr – tylko w takich przypadkach umowy te mogą być uznane przez władzę sądowniczą w różnych rozprawach. Mając na względzie wielką odpowiedzialność, która ciąży nad rejentem, nie każdy może wykonywać tę funkcję – potrzebne jest skończenie prawniczych studiów i odbycie odpowiedniej aplikacji.

Categories: Usługi

Comments are closed.