Blog internetowy

interesująca strona temetyczna

Obszerna jednostka gospodarcza jest jak organizm – każdy organ i organ musi funkcjonować porządnie, żeby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, by przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w rzeczywistości to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca można porównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo błyskawicznie żeby przestało istnieć. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bez wątpienia muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak program do ewidencji czasu pracy. Tu nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją bezsprzecznie narządy, bez których ciało ma prawo funkcjonować, choć będzie wtedy lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki zwiększa się transfer przez drugą.

Categories: Biznes

Comments are closed.